Koktání a moje zkušenost

V 5 letech jsem začal koktat, což je u chlapců tohoto věku relativně obvyklé (přibližně 150 tisíc lidí v Česku koktá). Těžké koktání (težký balbutismus) – taková byla moje diagnóza. Např. na střední škole jsem téměř nesvedl mluvit s profesory, hledání práce v posledních ročnících VŠ bylo tak trochu peklo, o telefonování či snaze pozvat dívku na rande ani nemluvě.

Shodou okolností jsem poté absolvoval semináře komunikace a osobního růstu v USA a začal koučovat s místními instruktory. Pomohl mi individuální přístup přesně zaměřený na mé potřeby. Za rok jsem transformoval nejen pocit oběti, beznaděje a strachu, ale i svou řeč. Moje řeč se začala stávat příjemně plynulou. Poté jsem investoval svou energii a čas do toho, jak pomoci i ostatním. Více o své osobní zkušenosti a o to, jak se zbavit koktání, sdílím v knize Psychosomatika koktání.

Toto video jsem o sobě natočil několik měsíců po své transformaci…

Ing. Jindřich Pokora, M.A., ACC

Mým cílem je pomoci lidem s koktáním k dosažení svých snů a naplněného života. Využívám svou více než dvacetiletou osobní zkušenost s koktáním a chci se podělit o to, jak jsem se nejen já, ale i spousta dalších inspirativních lidí vyrovnali s neplynulou řečí. Znalosti čerpám z efektivních programů pro koktající v zahraničí a z pravidelné diskuse s kolegy a přáteli, kteří se tomuto fenoménu věnují, a také ze své osobní zkušenosti a praxe. 

Jsem certifikovaným koučem Mezinárodní asociace koučů (ICF), která je největším a obecně nejuznávanějším institutem koučinku na světě. Skrze individuální sezení nabízím změnu pro ty, co chtějí růst. Dále spoluorganizuji workshopy a semináře efektivní komunikace a osobního růstu. Dodržuji Etický kodex ICF.

sympozium workshop koktání
Workshop efektivní komunikace na logopedickém sympoziu ČR

Naučil jsem se, že ten, kdo chce překonat koktání, nepotřebuje nějakou zvláštní kvalifikaci či obzvláště vysokou inteligenci. Co potřebuje nejvíce je chuť a odhodlání se na tuto cestu vydat. A ten, kdo mu ukáže cestu, je také velmi vítaný.