Projekt bezkoktani.cz slouží k pomoci lidem, kteří chtějí přestat koktat a dosáhnout plynulé řeči. Koktavost není pouze o řeči jako takové, vyžaduje přístup, který zahrnuje více.

Cesta jak přestat koktat

Individuální sezení
Individuální sezení

osobní setkání
podpora na míru
vytrvalý postup vpřed

Kniha
Kniha

vysvětlení příčin
příklady z praxe
návrhy cvičení

Semináře
Semináře

pro ty, kdo chtějí více
komunikace
osobní rozvoj

Koktavost (balbutismus) v kostce

Příčinou koktání jsou řečové bloky, se kterými mluvčí zápasí – nejčastěji se je snaží prorazit silou, vyhnout se danému slovu, přeskládat slova ve větě atd. Posluchač vnímá zadrhávání, případně nepřirozené pauzy v projevu.

Koktavost lze změnit, nejde o nezměnitelnou fyzickou ani genetickou poruchu. Jistě totiž existuje
minimálně jedna situace, kdy mluvíte plynule. Byť je to jen, když jste o samotě. Pokud řeknete cokoliv v jedné situaci, jste schopni to stejné říct v jakékoliv situaci. Pokud na tom budete pracovat a pokud se vydáte správným směrem.

Koktání není způsobeno špatným dýcháním či vadným mozkem. Příčinou jsou naše
postoje a přesvědčení, které operují v podvědomé části naší mysli. A tyto lze začít si uvědomovat a měnit. Emoce hrají také svou roli.

Například, přetrvávání koktání je často způsobeno obavami či nepříjemného pocitu z koktání, a vzniká tak sebeposilující se spirála bloků a obav z nich. Také se často děje, že mluvčí se slovy zápasí zejména na začátku komunikace (představování se, pozdrav) či na začátku vět. To jasně indikuje, že skutečná příčina problému není tělesná.

Léčba koktání: Zkušenosti

Tento projekt jsem založil v roce 2016. Od té doby jsem pracoval s více než 100 lidmi, kteří chtěli změnit svou řeč. Ať už jim bylo 10 nebo 56 let, principy koktání pro ně platily stejně. Tato setkání mě utvrdila v přesvědčení, že koktání není nějakou záhadou, že svou řeč můžeme změnit, pokud budeme skutečně chtít.

Hlavními cestami, jak se snažím ostatním pomáhat, jsou individuální sezení a kniha, kterou jsem sestavil.

O mně

Od 5 do 27 let jsem silně koktal (dokonce mě tak i diagnostikovali, bylo to někdy více než jen pouhé zadrhávání). To byla jasně patrná skvrna na mé životní zkušenosti. Poté jsem prožil něco, co to změnilo. Abych poté mohl efektivně pomáhat ostatním, stal jsem se certifikovaným koučem International Coach Federation. Více o sobě a o tom, jak jsem přestal koktat, sdílím zde…