koktání, telefonování

Jak na telefonování bez námahy?

Jednou největších noční můr pro koktajícího je v mnoha případech právě komunikace na dálku. Telefonování je obvykle spojeno s velkou úzkostí, strachem, frustrací či vztekem. Jedním z důvodů je často fakt, že jediným nástrojem komunikace je právě hlas, který ten, kdo koktá, nemá pod kontrolou. Následující doporučení mají za cíl pomoci vykročit za cílem v podobě telefonování bez námahy.

Problémy nemají pouze koktající

Mnoho lidí, ať už koktá či ne, prožívá obtíže s telefonováním. Zkuste naslouchat lidem, co běžně nekoktají. Některým trvá několik sekund než odpoví, někteří hodně používají „Uhm“ a „Ehm“, další mohou velmi divoce používat své ruce či obličej, případně mluvit hlasitě a agresivně.

Obecné postřehy

 • Konfrontujte svůj strach z telefonování. Sepište na papír (či se svěřte někomu, kdo Vám bude naslouchat) z čeho pramení Váš strach, čeho se bojíte, příp. také prozkoumejte, co s tím můžete dělat.
 • Buďte vědomí toho, ve kterých situacích se vyhýbáte telefonování, a postupně zdolávejte tyto výzvy. Vhodné je začít těmi snazšími.
 • Nacvičujte hovory. Můžete kdykoliv telefonovat za účelem získání různých informací (otevírací doba, místo konání události atd.). Používejte radši telefon místo psané zprávy. Trénování telefonování by Vám mělo pomoci být sama sebou při používání telefonu.
 • Otevřeně přiznejte, že koktáte. To může být velmi obtížné, pokud jste se mluvení o Vaší řeči celý život vyhýbali. Trénujte mluvení o koktání. U mnoho lidí to snižuje jejich úzkost a strach.
 • Pozorujte a poslouchejte lidi, co nekoktají, jak používají telefon. Naslouchejte jejich nedostatku plynulosti a jejich váhání.
 • Cvičte, cvičte, cvičte. Je daleko lepší používat telefon a koktat než se mu vyhýbat.
 • Ještě lepší než telefonovat a koktat, je trénovat tak, že si nedovolíte tlačit svá slova silou. Zůstat potichu je pro mnoho lidí děsivé. A právě toto si musíme dovolit – zůstat v situaci a neutíkat skrze tlačení svých slov. Takto se naučíte překonávat paniku, která vytváří blokování.

Telefonování ostatním

Příprava

 • Ujistěte se, že víte, proč voláte. Sepište si hlavní body na papír a mějte je před sebou když voláte. Tím snížíte obavy z toho, že zapomenete, co jste chtěli.
 • Zkuste zavolat kamarádovi nebo příbuznému chvíli před tím než uskutečníte náročný hovor. To Vám může pomoci relaxovat.
 • Neodkládejte hovor, který máte učinit, to ho totiž učiní ještě náročnějším a více stresujícím.
 • Cílem je telefonovat, to je pod Vaší kontrolou. Na tom, jestli se zakoktáte či ne, nyní nezáleží. Později si můžete dát závazek netlačit svá slova silou.
 • Pokud máte problém při představování se, připravte si alternativy, např. „Jindřich Pokora“, „Pokora“, „Jindra Pokora“ či název organizace + „Jindřich Pokora“. Použijte pak co vám přijde na mysl jako nejsnadnější. Princip je mít po ruce možnosti. Takto budete mít prostor spojit se s klidem.

Hovor samotný

 • Neobávejte se ticha, pauzy v řeči se vyskytují ve všech konverzacích. (navíc, ze stovek hovorů, které jsem jako koktající učinil, mi druhý člověk položil telefon jen asi dvakrát)
 • Koncentrujte se na obsah, ne na to, kolikrát nebo jak moc jste se zakoktali.
 • Můžete použít zrcadlo, abyste viděli, kde v obličeji či dalších částech těla prožíváte napětí při telefonování. Také můžete svůj hovor nahrávat pro pozdější učení se, co Vám dělá problémy a proč.

Po ukončení hovoru

 • Pochvalte se. Překonali jste svou obavu z telefonování.
 • Uvědomte si, jak se cítíte. Kde prožíváte napětí, jaké máte pocity. Můžete si vše zapisovat do deníčku. Dostanete tak vše z hlavy a pomůže Vám to vysledovat pravidelnosti ve svých pocitech a své řeči.

Přijímání hovorů

V této oblasti máme menší prostor pro přípravu, avšak i zde lze uvolnit část napětí, které cítíme.

 • Opět můžete mít nachystány alternativy představování se jako v případě telefonování ostatním (viz výše).
 • Odpovězte na hovor ve svém vlastním tempu. Můžete učinit několik hlubokých nádechů či si vzpomenout na situaci, kdy jste mluvili plynule a na pocity, které jste v tu chvíli prožívali.
 • Pokud přijímáte hovor v oblasti doslechu ostatních, soustřeďte se pouze na hovor. Ostatní na Vás dávají pozor daleko méně než si máte tendenci myslet.
 • Spokojte se s případným delším tichem po zvednutí telefonu. Toto je běžné, neboť lidé občas dokončují konverzaci s kolegou či zvedli cizí telefon a čekají až dorazí adresát hovoru.

Telefonování přestavuje zajímavé cvičení, jak objevovat sebe sama.