O mně

Můj příběh s koktáním

V 5 letech jsem začal koktat, což je u chlapců tohoto věku relativně obvyklé (přibližně 150 tisíc lidí v Česku koktá). Trpěl jsem těžkým koktáním, např. na střední škole jsem téměř nesvedl mluvit s profesory, hledání práce v posledních ročnících VŠ bylo tak trochu peklo. Shodou okolností jsem poté absolvoval semináře Satvatove v USA a začal koučovat s místními instruktory. Pomohl mi individuální přístup přesně zaměřený na mé potřeby. Za rok jsem transformoval pocit oběti, beznaděje a strachu z koktání v něco, co pouze beru do úvahy když mluvím. Moje řeč se začala stávat příjemně plynulou. Investoval jsem svou energii a čas do toho, jak pomoci i ostatním…

mé zkušenosti s koktáním

Ing. Jindřich Pokora, M.A., ACC

jindrich-pokoraMým cílem je pomoci lidem s koktáním k dosažení svých snů a naplněného života. Využívám svou více než dvacetiletou osobní zkušenost s koktáním a chci se podělit o to, jak jsem se nejen já, ale i spousta dalších inspirativních lidí vyrovnalo s neplynulou řečí. Znalosti čerpám z efektivních programů pro koktající v zahraničí a z pravidelné diskuse s kolegy a přáteli, kteří se tomuto fenoménu věnují. Jsem certifikovaným koučem Mezinárodní asociace koučů (ICF). Skrze individuální sezení nabízím změnu pro ty, co chtějí růst. Dále spoluorganizuji workshopy a semináře efektivní komunikace a osobního růstu. Dodržuji Etický kodex ICF.

sympozium workshop
Workshop efektivní komunikace na Logopedickém sympoziu

certifikace ICF

Poslání

Mým cílem je podporovat osobní růst skrze efektivní komunikaci, introspekci a smysluplné jednání. Ve svém přístupu spojuji aktuální vědecké poznatky, teorii koučinku, své zkušenosti a trénink.