dítě, koktání, tipy, řešení, rady

Dítě, které koktá: Jak se k němu chovat (I. díl)

Dítě, které má problém s koktáním, je v rámci přístupu ke koktání samostatná kategorie. Nejprve je důležité rozlišovat typ koktání – zda jde o rozvojovou neplynulost či blokování. Rozvojová neplynulost souvisí s vývojem řeči dítěte a časem pomine, na rozdíl od koktání, které má tendenci přetrvat. Více o typech koktání a o tom, jak rozeznat typ koktání u dítěte, sdílím v článku Proč trpíme koktáním? Příčina neplynulé řeči. Následující tipy se týkají blokování, tedy typu koktání, který si lidé obvykle pod pojmem koktání představují. Tyto rady by měly poskytnout dobrý začátek pro rodiče a další, kteří chtějí pomoci dítěti obdařenému koktáním v dosažení plynulejší řeči. Uvedené myšlenky jsou rozvedeny v druhém dílu tohoto článku.

Pro dítě je stěžejní prostředí rodiny a blízkých

Koktání je často spojeno se situací v rodině. Vhodný přístup k dítěti ze strany rodiny a dalších blízkých představuje nenahraditelnou podporu v období rozvoje dítěte. Právě vliv rodiny může být rozdílem mezi cestou k sebevědomí a plynulosti versus cestou rostoucího stranu a odporu vůči sobě samotnému.

Následující tipy jsou sestaveny na základě poznatků od těchto autorů: Barry Guitar, Ph.D., University of Vermont, Edward G. Conture, Ph.D., Vanderbilt University a serveru http://www.stutteringhelp.org/.

Tipy jak přistupovat k dítěti

  1. Mluvte se svým dítětem beze spěchu, dělejte často pauzy. Než začnete mluvit, počkejte několik sekund poté co Vaše dítě domluví. Váš vlastní vyrovnaný a relaxovaný projev bude daleko efektivnější než jakákoliv kritika nebo rada, jako např. „zpomal“ nebo „zkus to znova pomalu“. Pro některé děti je také užitečné zavést na nějaký čas relaxovanější tempo života.
  2. Kladení otázek je přirozenou součástí života, snažte se však odolat kladení jedné otázky za druhou. Někdy je efektivnější komentovat to, co Vaše dítě řeklo, a počkat.
  3. Používejte obličejové výrazy a další řeč těla za účelem dát dítěti najevo, že posloucháte obsah zprávy a ne to, jak Vaše dítě mluví.
  4. Každý den si pravidelně rezervujte několik minut kdy můžete svému dítěti poskytnout 100% pozornost. Tento tichý, klidný čas  (žádná televize či mobil) může pomoci v budování sebevědomí Vašeho dítěte.
  5. Pomozte všem členů rodiny naučit střídat se v mluvení a naslouchání. Děti, obzvláště ty, které koktají, mají usnadněnou situaci, pokud dochází k málo přerušením.
  6. Pozorujte jak se k dítěti chováte. Pokuste se navýšit situace, kdy dítěti vysíláte zprávu, že mu nasloucháte a má k dispozici spoustu času.
  7. Nejdůležitější je působit přijetí dítěte takového, jaké je. Nejmocnější síla bude Vaše podpora, ať už koktá či ne. Vychovávejte své dítě tak jako by nekoktalo. Nemusíte být rozmrzelí, pokud se koktání zhorší. Dítě se vyrovnává s mnoha novými schopnostmi během svého vývoje. Atmosféra pochopení a tolerance mu pomůže nejvíce.

Nabízím osobní konzultace pro děti věku 12+. Konzultace jsou formou individuálních sezení.

Pokračování v podobě II. dílu naleznete zde: Dítě, které koktá: Jak se k němu chovat (II. díl) – Předškolní věk