cemu-vzdorujeme-pretrvava

Čemu vzdorujeme, přetrvává: Přiblížení podstaty koktání (+VIDEO)

Blokování řeči ústící v koktání je ovlivněno souborem příčin, které se vzájemně ovlivňují (více sdílím v článku Proč trpíme koktáním? Příčina neplynulé řeči). Tento příspěvek je věnován vlivu vzdorování či odporu na řeč. Čemu vzdorujeme, přetrvává…

Jak dospět k přijetí řeči takové, jaká je?

Přijetí koktání se většinou neodehrává z minuty na minutu, je to proces vyžadující trpělivost, upřímnost a pokoru. Přijetí může také souviset se situací, ve které se nacházíme. V některém prostředí se přijímáme takoví, jací jsme, na druhou stranu, v jiném prostředí chceme být někým jiným, chceme prožívat něco jiného, vzdorujeme sami sobě. A naše vnitřní přijetí se odráží v naší řeči.

Existují nějaká cvičení či přístupy, jak trénovat přijetí? Ano. Přístupů je mnoho a záleží, kde se klient nachází. Co funguje pro někoho velmi dobře, může způsobit zvýšení vzdorování u někoho jiného. Je tedy důležité respektovat individualitu a dospět k cestě za plynulou řečí, která Vám bude sedět. Ideálním nástrojem pro objevení a zdolání takové cesty jsou individuální sezení.

Za jeden z mnoha nástrojů procesu přijetí koktání považuji mluvení o svém koktání, což spočívá ve sdílení svých myšlenek a prožitků spojených s koktáním s někým dalším. Můžu oslovit někoho z rodiny, přítele, kamaráda či někoho úplně cizího. Může se to manifestovat například následovně: „Často koktám a cítím se trapně, co si o tom myslíš?“ „Tohle pro mě není jednoduché, protože v těchto situacích se často zakoktávám.“ Toto zdánlivě jednoduché cvičení může představovat velkou výzvu, protože najednou mluvíme o něčem, čemu vzdorujeme a co nás trápí.