Přihlaste se na skupinové setkání

Nejbližší workshop

Nevyhovuje Vám místo či čas konání workshopů? Ocenili byste skupinová setkání onlineSdělte mi své preference. (individuální sezení nabízejí on-line formu)

Zkušenosti

koktání, koktavost, zadrhávání

Ing. Jindřich Pokora, M.A.

Využívám svou více než dvacetiletou osobní zkušenost s koktáním a chci se podělit o to, jak jsem se nejen já, ale i spousta dalších inspirativních lidí vyrovnalo s neplynulou řečí. Skrze individuální sezení a skupinová setkání (workshopy) nabízím změnu pro ty, co chtějí překonat svá omezení a růst. Zaměřuji se na koktavost dospělých (15+ let). Objevte více o mně a mém příběhu s koktáním.

Sleduji nejnovější poznatky v oboru koktavosti. Spolupracuji s institutem Satvatove v USA, akreditovaného Mezinárodní asociací koučů.

Každý z nás je unikátní, zároveň se můžeme od sebe učit. Každý koktá trochu jinak. Někdo plynně mluví v rodinném kruhu a má problémy mluvit s autoritami, jsou i však takoví, kterým veřejná přednáška nedělá obtíže, zato jsou zablokovaní v okruhu svých blízkých. Základem mého přístupu je individuální zaměření.

Léčba koktání

Existují různé cesty k řešení koktání: logopedie, psychoterapie, motivační videa atd. Přístup koučinku, který používám, se zaměřuje na příčiny koktání a tímto je schopný dosáhnout dlouhodobé změny. Naše řeč je totiž mimo jiné důsledkem toho, co prožíváme a co si myslíme o sobě a o ostatních. Např. logopedie nedokáže vysvětlit proč v některých situacích mluvíme plynně a v jiných koktáme. Sám jsem vyzkoušel řadu přístupů, pomohlo mi až nahlédnutí do mého podvědomí, do mého nitra – co prožívám, jak se cítím, za jakého se považuji, co si myslím o ostatních? Tato cesta vyžaduje snahu, je ovšem také vzrušující, plná objevů o tom, jací jsme a co nás v životě brzdí. Nakonec získáme více než „pouze“ plynulou řeč.

Proč ne logopedie?

Logopedie tak jak jsem ji já i další pocítili neposkytuje ucelený přístup k řeči. Něco chybí. I tak logopedie nemusí být špatným krokem. Navštěvoval jsem specialistu zaměřeného na léčbu koktání. Má řeč se skutečně časem zlepšila. Cvičení mi pomáhala. Díky tomu jsem si začal být více vědomý toho, co dělá mé tělo, když se zakoktám. Učil jsem se mluvit vyrovnaně. Také jsem dostal naději, že řeč lze změnit. Většina pokroku byla ovšem krátkodobá, protože logopedie ignoruje naše pocity a naše vnímání sebe sama a světa tak, jak ho vidíme my. Dokud totiž neprozkoumám sebe sama, změna bude jen velmi obtížná.

Koktavost u dospělých

Koktání, které se projevuje u dospělých je kvalitativně jiné než koktání většiny malých dětí. Neplynulost řeči u dětí je často důsledkem vývoje řeči, kdy dítě při velkém vzrušení ztrácí kontrolu nad svou řečí. Časem se však naučí mluvit plynule. Některým dětem takzvaná koktavost zůstane i do dospělosti. Ne proto, že neumí mluvit plynně – téměř všichni totiž zažívají situace, kdy mluví bez problémů. Důvodem je blokování řeči, které si zasluhuje specifický přístup, a které blíže popisuji v příspěvku Proč trpíme koktáním? Příčina neplynulé řeči.