Individuální sezení, semináře a kniha

Základem programu jsou individuální sezení.

Zkušenosti

Ing. Jindřich Pokora, M.A., ACC

jindrich-pokoraVyužívám svou více než dvacetiletou osobní zkušenost s koktáním a chci se podělit o to, jak jsem se nejen já, ale i spousta dalších inspirativních lidí vyrovnalo s neplynulou řečí. Skrze individuální sezení nabízím změnu pro ty, co chtějí překonat svá omezení a růst. Zaměřuji se na koktavost dospívajících a dospělých, navštěvují mě ale i děti školního věku. Objevte více o mně a mém příběhu s koktáním.

certifikace ICFSleduji nejnovější poznatky v oboru koktavosti. Jsem akreditovaným koučem ICF. Spolupracuji s institutem Satvatove v USA, akreditovaného Mezinárodní asociací koučů.

Každý z nás je unikátní, zároveň se můžeme od sebe učit. Každý koktá trochu jinak. Někdo plynně mluví v rodinném kruhu a má problémy mluvit s autoritami, jsou i však takoví, kterým veřejná přednáška nedělá obtíže, zato jsou zablokovaní v okruhu svých blízkých. Základem mého přístupu je individuální zaměření.

Léčba koktání

Existují různé cesty k řešení koktání: logopedie, psychoterapie, motivační videa atd. Přístup koučinku, který používám, se zaměřuje na příčiny koktání a tímto je schopný dosáhnout dlouhodobé změny. Naše řeč je totiž mimo jiné důsledkem toho, co prožíváme a co si myslíme o sobě a o ostatních. Např. logopedie nedokáže vysvětlit proč v některých situacích mluvíme plynně a v jiných koktáme. Sám jsem vyzkoušel řadu přístupů, pomohlo mi až nahlédnutí do mého podvědomí, do mého nitra – co prožívám, jak se cítím, za jakého se považuji, co si myslím o ostatních? A nebyl jsem sám, komu to pomohlo. Přístup obsahující celého člověka je náplní nejúspěšnějších terapií koktavosti na světě.

Proč ne logopedie?

Logopedie, tak jak jsem ji já i další pocítili, neposkytuje ucelený přístup k řeči. A tato situace převládá dodnes. Klasičtí logopedové umí léčit rozvojové neplynulosti dětí, které se vyskytují nejvíce od 2 do 5 let věku dítěte. Nicméně na léčbu koktání starších dětí již obvykle nemají trénink. Často od nich slýchávám, že zlepšení stavu pacienta je pro ně loterie. Logopedie velmi často není celostní (holistická) – nedívá se dostatečně na pocity, vnímání sebe a svého okolí, chování, záměry a další důležité aspekty, se kterými koktání souvisí.

sympozium workshop
Tříhodinový workshop pro logopedy, který vedu na logopedickém sympoziu

Koktavost u dospělých

Koktání, které se projevuje u dospělých je kvalitativně jiné než koktání většiny malých dětí. Neplynulost řeči u dětí je často důsledkem vývoje řeči, kdy dítě při velkém vzrušení ztrácí kontrolu nad svou řečí. Časem se však naučí mluvit plynule. Některým dětem takzvaná koktavost zůstane i do dospělosti. Ne proto, že neumí mluvit plynně – téměř všichni totiž zažívají situace, kdy mluví bez problémů. Důvodem je blokování řeči, které si zasluhuje specifický přístup, a které blíže popisuji v příspěvku Proč trpíme koktáním? Příčina neplynulé řeči.

Chcete začít na sobě pracovat? Prozkoumejte individuální sezení.